Πτωχευτικό Δίκαιο

  • Πτώχευση επιχειρήσεων
  • Παρακολούθηση των εργασιών της πτώχευσης
  • Υπαγωγή επιχειρήσεων στο δίκαιο εξυγίανσης,
  • Παρακολούθηση της πορείας εξυγίανσης
  • Προετοιμασία και χειρισμός απαιτήσεων
  • Διάρρηξη καταδολιευτικών πράξεων
  • Άμυνα οφειλέτη
  • Εξαγορά εταιρειών που τελούν σε καθεστώς εξυγίανσης
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2103640126