Δίκαιο Ανταγωνισμού

  • Ελεύθερος και αθέμιτος ανταγωνισμός
  • Συγχωνεύσεις
  • Εναρμονισμένες πρακτικές,
  • Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
  • Οριζόντιες και κάθετες συμφωνίες
  • Ρήτρες απαγόρευσης ανταγωνισμού
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2103640126