Δίκαιο Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

  • Κατοχύρωση εθνικού, κοινοτικού και αλλοδαπού Εμπορικού σήματος
  • Προστασία εμπορικού σήματος
  • Kατοχύρωση και προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Προστασία διπλώματος ευρεσιτεχνίας
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2103640126