Διοικητικό Δίκαιο

  • Δημόσιες προμήθειες
  • Διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς
  • Φορολογικές διαφορές
  • Διοικητικά πρόστιμα
  • Σύμπραξη Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα
  • Περιβαλλοντικές υποθέσεις
  • Αδειοδοτήσεις
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2103640126