Εργατικό Δίκαιο

  • Εργατικές Συμβάσεις
  • Παράσταση στην Επιθεώρηση Εργασίας
  • Εργατικές αγωγές
  • Εργατικό ατύχημα
  • Επιχειρησιακές συμβάσεις
  • Εκ περιτροπής εργασία
  • Υπερωριακή απασχόληση
  • Εργατικές διαφορές
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2103640126