Ποινικό Δίκαιο

  • Σύνταξη και υποβολή μηνύσεων
  • Παρακολούθηση πορείας μηνύσεων
  • Ανακριτική Διαδικασία
  • Εξωδικαστικός συμβιβασμός υποθέσεων
  • Εκδίκαση ποινικών υποθέσεων
  • Αίτηση ακύρωσης διαδικασίας
  • Αίτηση ακύρωσης απόφασης
  • Ανάκληση περιοριστικών όρων
  • Υφ’ όρο απόλυση
  • Συγχώνευση και εξαγορά ποινών
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2103640126