Πράσινη επιχειρηματικότητα

  • Αδειοδοτήσεις σταθμών παραγωγής ενέργειας
  • Διενέργεια νομικού ελέγχου εταιρειών
  • Συμβάσεις κατασκευής φωτοβολταϊκών, αιολικών και υδροηλεκτρικών σταθμών
  • Λειτουργία εταιρειών ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείριση εμπορικών και αστικών λυμάτων
  • Λειτουργία εταιρειών εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων
  • Λειτουργία Κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2103640126