Ασφαλιστικό Εργατικό Δίκαιο

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ασφαλιστικό - Εργατικό Δίκαιο

Η Εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες για το χειρισμό υποθέσεων εργατικού δικαίου, ενεργώντας τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δικαστικών ενεργειών. Ενδεικτικά έχει αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση εργοδοτών αλλά και εργαζομένων σε διάφορες υποθέσεις όπως ενδεικτικά στην υπογραφή και διαπραγμάτευση συμβάσεων εργασίας, στην επίλυση εργατικών διαφορών (ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας και των αρμοδίων δικαστηρίων), χειρίζεται ζητήματα εργασιακών συμβάσεων, επιχειρησιακών συμβάσεων, σύνταξης και εκδίκασης εργατικών αγωγών, εργατικών ατυχημάτων (αστικό και ποινικό μέρος), διεκδίκησης και είσπραξης εργατικών αξιώσεων (απολυμένων και μη) εργαζομένων, ακύρωσης απεργιών κ.α.

Επίσης, αναλαμβάνει υποθέσεις κοινωνικού και ασφαλιστικού δικαίου τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικό όσο και σε επίπεδο κατάλληλων ενεργειών ενώπιον των αρμόδιων φορέων, όπως ενδεικτικά την παροχή συμβουλών για τις προϋποθέσεις και διαδικασία συνταξιοδότησης, την καταμέτρηση ενσήμων, την προετοιμασία και τη διεκπεραίωση του συνταξιοδοτικού φακέλου, την κατάθεση και παρακολούθηση αιτήσεων συνταξιοδότησης, την υποβολή και την παρακολούθηση άλλων αιτήσεων ενώπιον των ασφαλιστικών φορέων, τη σύνταξη και κατάθεση ενστάσεων και αγωγών για ασφαλιστικά ζητήματα κ.α.

Η Εταιρεία έχει ασχοληθεί εκτενώς με τη σύνταξη και κατάθεση αγωγών ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων για τη διεκδίκηση των αναδρομικών και άλλων αντισυνταγματικών περικοπών συνταξιούχων αλλά και εν ενεργεία μισθωτών και υπαλλήλων.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας με συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας αλλά και με διαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες οικονομικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις εστιάζουν στην βαθιά κατανόηση των υποθέσεων και παρέχουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τους τομείς δραστηριότητας και τις υπηρεσίες της δικηγορικής μας εταιρείας.