Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Η Εταιρεία, έχοντας χειριστεί πολυάριθμες υποθέσεις δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης τόσο για λογαριασμό οφειλετών όσο και για λογαριασμό δανειστών/πιστωτών, διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, άρτια καταρτισμένα και διαρκώς ενημερωμένα στελέχη, ώστε είναι σε θέση να αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη διεκπεραίωση αφενός της ενδεικνυόμενης διαδικασίας άμυνας του οφειλέτη και αφετέρου της υποστήριξης του επισπεύδοντος πιστωτή στα πλαίσια διεκδίκησης και είσπραξης των πάσης φύσεως απαιτήσεών του μέσω των κατάλληλων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Αναλαμβάνει, όλως ενδεικτικώς, την έκδοση και την εκτέλεση διαταγών πληρωμής, την κατάθεση και συζήτηση ανακοπών και ασφαλιστικών μέτρων (αιτήσεις αναστολής, προσωρινές διαταγές κ.α.), την επιμέλεια της διαδικασίας κατασχέσεων και λοιπών πράξεων εκτέλεσης, την επίσπευση και υποστήριξη της διαδικασίας πλειστηριασμού κ.α.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας με συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας αλλά και με διαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες οικονομικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις εστιάζουν στην βαθιά κατανόηση των υποθέσεων και παρέχουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τους τομείς δραστηριότητας και τις υπηρεσίες της δικηγορικής μας εταιρείας.