Δίκαιο Ενέργειας

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δίκαιο Ενέργειας

Η Εταιρεία έχει πολύχρονη εμπειρία σε χειρισμό υποθέσεων πάσης φύσεως σχετικών με την παραγωγή και εμπορία ενέργειας. Έχοντας βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς της ενέργειας ήδη από τη δεκαετία του 1990 αλλά και της διεθνούς αγοράς ΑΠΕ από το 2010 και εφεξής και έχοντας ασχοληθεί με ενεργειακές υποθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (ιδίως σε χώρες της Μέσης Ανατολής) είναι σε θέση να παρέχει συμβουλευτικές και δικηγορικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως θέματα σχετικά με την αδειοδότηση και την ανάπτυξη ενεργειακών έργων (π.χ. Ίδρυση ενεργειακών εταιρειών ή ενεργειακών κοινοτήτων, μίσθωση γης, ζητήματα κατά την διαδικασία λήψης των αναγκαίων αδειών, αδειοδότηση υποσταθμών, χειρισμός υποθέσεων με το ΔΕΔΔΗΕ, το ΔΑΠΕΕΠ και τον ΑΔΜΗΕ, αντιμετώπιση τοπικών αντιδράσεων σε ενεργειακές επενδύσεις) αλλά και την κατασκευή ενεργειακών σταθμών παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (όπως για παράδειγμα συμβάσεις EPC, BOS, συμβάσεις προμήθειας υλικών, συμβάσεις χρηματοδότησης ενεργειακών έργων, παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια συμμετοχής εταιρείας σε διεθνείς κατασκευαστικούς διαγωνισμούς, ή συμβολή στην οργάνωση τέτοιων διαγωνισμών), καθώς και την υπογραφή συμβάσεων για τη διάθεση της παραγόμενης ενέργειας (συμβάσεις PPA, συμβάσεις με ΦΟΣΕ, διμερείς συμβάσεις πώλησης ενέργειας κλπ.), αλλά και συμβάσεων σχετικών με το σύνολο της διάρκειας ζωής του έργου (ασφαλιστικές συμβάσεις, συμβάσεις συντήρησης, φορολογικός σχεδιασμός κλπ.).

Η Εταιρεία έχει επιπλέον χειριστεί πλήθος υποθέσεων νομικού ελέγχου σε περιπτώσεις εξαγοράς ενεργειακών επιχειρήσεων, ή και μεμονωμένων έργων τόσο από την πλευρά του αγοραστή όσο και από την πλευρά του πωλητή.

Η πολύχρονη εμπειρία της στην αντιμετώπισης πάσης φύσεως υποθέσεων και ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν σε όλα τα στάδια της ζωής μίας ενεργειακής επένδυσης, εξασφαλίζει την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, με γνώση και εκμετάλλευση των εξελίξεις στην αγορά της ενέργειας.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας με συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας αλλά και με διαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες οικονομικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις εστιάζουν στην βαθιά κατανόηση των υποθέσεων και παρέχουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τους τομείς δραστηριότητας και τις υπηρεσίες της δικηγορικής μας εταιρείας.