Εμπορικό Δίκαιο

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εμπορικό Δίκαιο

Η Εταιρεία διαθέτει εξειδίκευση και παρέχει ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη, συμβουλευτική και δικαστηριακή, σε ζητήματα Γενικού Εμπορικού Δικαίου. Έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα πληθώρα ζητημάτων που σχετίζονται με εμπόρους και εμπορικές πράξεις κάθε μορφής.

Ενδεικτικά, ασχολείται με πάσης φύσεως ζητήματα αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια κ.α.), με υποθέσεις ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), με ζητήματα ανταγωνισμού (ρήτρες απαγόρευσης ανταγωνισμού, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης κ.α.), διαθέτει δε εμπειρία και γνώση στη διαπραγμάτευση και σύνταξη παντός τύπου εμπορικών συμβάσεων συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και συμβάσεων πρακτορείας, εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής, συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων κινητών και ακινήτων, συμβάσεων εμπορικών και επαγγελματικών μισθώσεων, συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise), διεθνών συμβάσεων κ.α.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας με συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας αλλά και με διαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες οικονομικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις εστιάζουν στην βαθιά κατανόηση των υποθέσεων και παρέχουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τους τομείς δραστηριότητας και τις υπηρεσίες της δικηγορικής μας εταιρείας.