Ποινικό Δίκαιο

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Οικονομικά Αδικήματα

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των πελατών της ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών ποινικών δικαστηρίων σε διάφορες ποινικές υποθέσεις κυρίως οικονομικών αδικημάτων, όπως για παράδειγμα υποθέσεις σχετικές με ποινική ευθύνη διοικούντων επιχειρήσεων, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, οφειλές έναντι του Δημοσίου ή των ασφαλιστικών ταμείων, ποινικές υποθέσεις σχετικές με την εργασία (καταγγελίες, εργατικά ατυχήματα κλπ.), ποινικό σκέλος τροχαίων ατυχημάτων, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, δόλια χρεωκοπία, καταδολίευση, συγχωνεύσεις ποινών και λοιπά θέματα εκτέλεσης ποινικών δικαστικών αποφάσεων κ.α.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας με συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας αλλά και με διαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες οικονομικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις εστιάζουν στην βαθιά κατανόηση των υποθέσεων και παρέχουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τους τομείς δραστηριότητας και τις υπηρεσίες της δικηγορικής μας εταιρείας.