Βιομηχανική – Πνευματική Ιδιοκτησία

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δίκαιο Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Εμπορικά Σήματα

Μεταξύ των τομέων δικαίου ενασχόλησης της Εταιρείας είναι και το Δίκαιο Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας ως και το Δίκαιο Σημάτων (βιομηχανικών, εμπορικών, υπηρεσιών).

Η Εταιρεία αναλαμβάνει το χειρισμό υποθέσεων προστασίας δικαιωμάτων πάνω σε άυλα αγαθά βιομηχανικής ιδιοκτησίας (διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες κ.λ.π.), εμπορικά και βιομηχανικά απόρρητα, νέα προϊόντα και τεχνογνωσία. Ασχολείται, επίσης, με την κατοχύρωση και την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ως και την κατάρτιση συμβάσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων που απορρέουν από τα έργα ως πνευματικά δημιουργήματα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, (π.χ. λογοτεχνικά έργα, θεατρικά έργα, φωτογραφία, ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική κ.α.).

Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις Δικαίου Σημάτων. Ενδεικτικά, αναλαμβάνει τον έλεγχο σημάτων, την κατάθεση, κατοχύρωση και δικαστική προστασία σημάτων (εθνικών, κοινοτικών, διεθνών), την κατάρτιση συμβάσεων άδειας χρήσης σήματος, την κατάρτιση συμβάσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων σε σήμα κ.α.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας με συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας αλλά και με διαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες οικονομικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις εστιάζουν στην βαθιά κατανόηση των υποθέσεων και παρέχουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τους τομείς δραστηριότητας και τις υπηρεσίες της δικηγορικής μας εταιρείας.