Νομοθεσία Αλλοδαπών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δίκαιο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Η Εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα της νομοθεσίας που ισχύει για τους Αλλοδαπούς στην Ελλάδα και αναλαμβάνει την εκπροσώπησή τους ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών της χώρας. Συγκεκριμένα, έχοντας αποκτήσει πολυετή εμπειρία στον τομέα αυτό, αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλης της απαιτούμενης διαδικασίας, ενώπιον κάθε αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής, για την χορήγηση θεώρησης εισόδου, την αρχική χορήγηση και ανανέωση κάθε τύπου άδειας διαμονής (όπως ενδεικτικά άδεια διαμονής για εργασία, άδεια διαμονής για στελέχη επιχειρήσεων, άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, δεύτερης γενιάς, μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας - οικογενειακή επανένωση- ή μέλη οικογένειας Έλληνα, για εξαιρετικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους σπουδών), καθώς και της διαδικασίας παροχής πολιτικού ασύλου ή και άλλων μορφών διεθνούς προστασίας.

Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργατών (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, συμβούλων ακίνητης περιουσίας κ.α.) που ασχολούνται με τη χορήγηση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα πολίτη τρίτης χώρας ως και άδειας διαμονής λόγω αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα σε πολίτη τρίτης χώρας, καθώς και στα μέλη της οικογένειάς του. Ειδικότερα, αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλης της ως άνω διαδικασίας (εύρεση κατάλληλων ακινήτων, κατάρτιση συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου, έκδοση πενταετούς άδειας διαμονής για τον πολίτη τρίτης χώρας και τα μέλη της οικογένειάς του και γενικότερα την εκπροσώπηση του πολίτη τρίτης χώρας ενώπιον πάσης αρμόδιας Αρχής).

Επίσης, ασχολείται με ζητήματα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, είτε με τη διαδικασία της πολιτογράφησης είτε σύμφωνα με τις διατάξεις απόκτησης της ιθαγένειας λόγω γέννησης αλλοδαπού στην Ελλάδα και φοίτησής του σε ελληνικό σχολείο.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας με συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας αλλά και με διαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες οικονομικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις εστιάζουν στην βαθιά κατανόηση των υποθέσεων και παρέχουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τους τομείς δραστηριότητας και τις υπηρεσίες της δικηγορικής μας εταιρείας.