Πιστοποιημένη Διαμεσολάβηση

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Τα τελευταία έτη γίνεται στην Ελλάδα σημαντική προσπάθεια προώθησης της φιλικής επίλυσης πάσης φύσεως αστικών και εμπορικών διαφορών. Στα πλαίσια αυτά έχει νομοθετηθεί και ισχύει η υποχρεωτική διαμεσολάβηση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αστικών ιδιωτικών διαφορών.

Η Εταιρεία έχει αποκτήσει μακροχρόνια εμπειρία στην εξωδικαστική επίλυση πάσης φύσεως εμπορικών και ιδιωτικών διαφορών. Δεν έχει απλώς την απαιτούμενη θεωρητική κατάρτιση και την εξειδικευμένη γνώση της σχετικής νομοθεσίας. Διαθέτει επιπλέον και την αναγκαία εμπειρία, την οποία απέκτησαν τα στελέχη της από το χειρισμό πολυάριθμων εξωδικαστικών διευθετήσεων διαφορών στα πλαίσια απευθείας διαπραγματεύσεων, καθώς και το κατάλληλο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών, ώστε με επαγγελματισμό, σοβαρότητα, συνέπεια και αποφασιστικότητα να είναι σε θέση να επιτυγχάνει την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Η Εταιρεία έχει στις τάξεις της Πιστοποιημένο Διαμεσολαβητή στην Ελλάδα (στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας) και στην Κύπρο (στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκωσίας) και έχει διενεργήσει επιτυχώς διαμεσολαβήσεις σε υποθέσεις αστικού, οικογενειακού, εμπορικού και τραπεζικού δικαίου.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας με συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας αλλά και με διαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες οικονομικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις εστιάζουν στην βαθιά κατανόηση των υποθέσεων και παρέχουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τους τομείς δραστηριότητας και τις υπηρεσίες της δικηγορικής μας εταιρείας.