Προσωπικά Δεδομένα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσωπικά Δεδομένα - GDPR

Μία σύγχρονη ανάγκη των επιχειρήσεων είναι η συμμόρφωσή τους με τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679), καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, απειλούνται με την επιβολή υψηλότατων προστίμων, τα οποία μπορούν ανά παράβαση να ανέλθουν μέχρι και το ποσό των 20.000.000 ευρώ ή το 4% του τζίρου της επιχείρησης, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Η Εταιρεία διαθέτει στελέχη, που έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση και είναι σε θέση να παρέχουν πλήρη νομική κάλυψη στις επιχειρήσεις των πελατών της με στόχο τη συμμόρφωσή τους με τον ΓΚΠΔ. Από την έναρξη ισχύος του ΓΚΠΔ μέχρι σήμερα η Εταιρεία έχει προβεί στη συμμόρφωση επιχειρήσεων, δύναται δε να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και πλήρη δικαστική υποστήριξη τόσο επιχειρήσεων που εγκαλούνται για παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας, όσο και προσώπων, σε βάρος των οποίων έχει λάβει χώρα παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων.

Η Εταιρεία έχει παράσχει στους πελάτες της υπηρεσίες αναλυτικής ενημέρωσης σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς επίσης και υπηρεσίες συμμόρφωσης επιχειρήσεων με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παράλληλα έχει χειριστεί δικαστικά και εξώδικα υποθέσεις σχετικές με την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, τόσο από την πλευρά του δικαιούχου πραστασίας όσο και από την πλευρά του παραβιάζοντος μέρους.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας με συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας αλλά και με διαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες οικονομικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις εστιάζουν στην βαθιά κατανόηση των υποθέσεων και παρέχουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τους τομείς δραστηριότητας και τις υπηρεσίες της δικηγορικής μας εταιρείας.