Αστικό Δίκαιο

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αστικό Δίκαιο

Το Αστικό Δίκαιο αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς εξειδίκευσης της Εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται μέσω των άρτια καταρτισμένων συνεργατών της σε όλους τους επιμέρους κλάδους του δικαίου αυτού.

Ειδικότερα, ασχολείται με θέματα γενικού και ενοχικού δικαίου (όπως π.χ. ζητήματα δικαιοπραξιών, ζητήματα μισθώσεων, σύμβασης πώλησης, σύμβασης έργου, σύμβαση δανείου και γενικότερα ζητήματα συμβάσεων κάθε είδους και σχετικών ευθυνών, αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία, από αδικαιολόγητο πλουτισμό κ.α.), εμπράγματου δικαίου (όπως π.χ. αγωγές προστασίας της νομής και της κυριότητας, αγωγές αναγνώρισης της κυριότητας, διανομή ακινήτων, χρησικτησία, αγωγή παροχής διόδου, σύσταση δουλείας, εγγραφή και εξάλειψη προσημειώσεων και υποθηκών, σύσταση ενεχύρου, σύσταση πλασματικού ενεχύρου, ζητήματα οροφοκτησίας και όμορων ιδιοκτησιών κ.α.), οικογενειακού δικαίου (όπως ενδεικτικά συναινετικά και κατά αντιδικία διαζύγια, υποθέσεις διατροφής, ρύθμισης θεμάτων επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνου, αναγνώρισης τέκνου κ.α.) και κληρονομικού δικαίου (ενδεικτικά αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιάς, δημοσίευση διαθήκης και κήρυξη κυρίας, έκδοση κληρονομητηρίου, αγωγή ακύρωσης διαθήκης κ.α.).

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας με συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας αλλά και με διαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες οικονομικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις εστιάζουν στην βαθιά κατανόηση των υποθέσεων και παρέχουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τους τομείς δραστηριότητας και τις υπηρεσίες της δικηγορικής μας εταιρείας.