Ρύθμιση Οφειλών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξωδικαστική Διαπραγμάτευση - Δικαστική Ρύθμιση Οφειλών

Η πρωτοφανής οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας είχε σαν αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και τη διόγκωση των οικονομικών υποχρεώσεων ιδιωτών προς τις Τράπεζες και την εκτόξευση του αριθμού των λεγόμενων “κόκκινων δανείων”. Προέκυψε ακολούθως η επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης λύσης των οφειλετών με τις Τράπεζες σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων δανειακών τους υποχρεώσεων αρχικά δια της εξωδικαστικής διαπραγμάτευσης και, σε περίπτωση αποτυχίας αυτής, δια της δικαστικής ρύθμισης των οφειλών.

Α. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ / FUNDS

Η εξωδικαστική διαπραγμάτευση με τις Τράπεζες ή τα διάφορα Funds που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια είναι μία διαδικασία χρονοβόρα, περίπλοκη και απαιτητική, που κατά κύριο λόγο προϋποθέτει ειδικές γνώσεις εκ μέρους του διαπραγματευόμενου οφειλέτη τόσο για τις βασικές αρχές της ίδιας της διαδικασίας όσο και για την ανάλυση και αξιολόγηση της προτεινόμενης ρύθμισης. Για το λόγο αυτό, πολλοί δανειολήπτες, μην έχοντας τις αναγκαίες γνώσεις για να διαπραγματευθούν οι ίδιοι τη ρύθμιση των δανείων τους με τις Τράπεζες ή τα Funds και να επιτύχουν μία ευνοϊκή για αυτούς συμφωνία, αναζητούν τη συνδρομή ειδικών συμβούλων στη διαδικασία αυτή, ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα εξαντληθούν όλες οι παρεχόμενες κατά περίπτωση δυνατότητες διαπραγμάτευσης του δανείου τους, θα αξιοποιηθούν και θα αξιολογηθούν όλοι οι επιμέρους παράγοντες που καθορίζουν τη διαπραγμάτευση και την προτεινόμενη ρύθμιση και ότι θα επιτευχθεί το βέλτιστο για την περίπτωσή τους αποτέλεσμα, που άλλοτε μπορεί να είναι η διαγραφή μέρους της οφειλής, άλλοτε η ρύθμιση του δανείου με χαμηλές δόσεις, άλλοτε η διάσωση ακινήτου τους κ.α.

Η Εταιρεία έχει ευρύτατη εμπειρία στο χειρισμό της διαπραγμάτευσης και ρύθμισης οφειλών ιδιωτών (φυσικών και νομικών προσώπων) με Τράπεζες, έχοντας αναλάβει πλήθος σχετικών υποθέσεων για λογαριασμό οφειλετών. Η πολύχρονη εμπειρία της στα θέματα αυτά της δίνει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες πλήρως ανταποκρινόμενες στο προφίλ, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα εξατομικευμένα δεδομένα του οφειλέτη, ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά το συμφερότερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η Εταιρεία έχει εκπροσωπήσει επιτυχώς τους εντολείς της εξωδίκως σε πλήθος υποθέσεων τόσο έναντι τραπεζικών ιδρυμάτων, όσο και έναντι funds και εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων, έχοντας επιτύχει συμβιβασμούς ανταποκρινόμενους στις ανάγκες και το συμφέρον των εντολέων της (μακροχρόνιες ρυθμίσεις απαιτήσεων, ρυθμίσεις με σημαντικό περιορισμό των οφειλών κλπ). Συνεργαζόμενη στενά με εξειδικευμένους τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς συμβούλους, είναι σε θέση να αναλύσει και να κατανοήσει εις βάθος τις αιτίες που οδήγησαν στον περιορισμό της ρευστότητας του οφειλέτη και της συνακόλουθης διόγκωσης των οφειλών του, να αξιολογήσει τα δεδομένα και να συμβουλεύσει τον οφειλέτη υποδεικνύοντας τους κατά περίπτωση ενδεδειγμένους τρόπους ρύθμισης των χρεών, να υποβάλει σχετικά αιτήματα ρύθμισης και να διαπραγματευθεί για λογαριασμό του οφειλέτη με τον εκάστοτε πιστωτή και τελικά να επιτύχει - είτε συναινετικά είτε δικαστικά - το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τον οφειλέτη, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σύνολο των δυνατοτήτων που παρέχει η εκάστοτε νομοθεσία και νομολογία (αναδιάρθωση επιχειρήσεων και δανείων, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προστασία πρώτης κατοικίας κλπ).

Όταν η εξωδικαστική διαπραγμάτευση δεν οδηγεί σε συμφέρουσα για τον οφειλέτη λύση, το λόγο έχουν τα δικαστήρια και η δικαστική ρύθμιση των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία δύναται σε συνεννόηση με τον εντολέα της να ασκήσει τα ενδεικνυόμενα δικαστικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων του. Αξίζει να επισημανθεί ότι η Εταιρεία διαθέτει μακροχρόνια δικαστική εμπειρία, καθώς έχει επί σειρά ετών χειριστεί επιτυχώς δικαστικά πλήθος υποθέσεων έναντι τραπεζικών ιδρυμάτων (ακύρωση διαταγών πληρωμής, αντίκρουση πάσης νομικής βάσης αγωγών που έχουν ασκηθεί από Τράπεζες, άσκηση επιτυχών αγωγών έναντι τραπεζικών ιδρυμάτων κλπ).

Β. ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ – Ν.3869/2010) – ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΝΟΜΟΣ 4605/2019)

Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών ρύθμισης οφειλών προς τους πελάτες της, η Εταιρεία έχει χειριστεί ποικίλες υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών του Ν.3869/2010 ως τροποποιηθείς ίσχυε. Μέσα από την εμπειρία και τις ειδικές γνώσεις των προϋποθέσεων και της εν γένει διαδικασίας ένταξης υποχρεώσεων στο Ν. 3869/2010, έχει επιτύχει τη διαγραφή (κούρεμα) οφειλών και την προστασία της κατοικίας και λοιπών περιουσιακών στοιχείων οφειλετών.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της, με διαρκή ενημέρωση επί των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας και υπό το πρίσμα της εφαρμογής του Νόμου 4605/2019 και άλλων νεότερων νομοθετημάτων, αναλαμβάνουν επιτυχώς το χειρισμό όλης της διαδικασίας υπαγωγής των οφειλετών στις διατάξεις του, με στόχο τη μείωση των δόσεων και την ελάφρυνση των χρεών των οφειλετών ως και την προστασία της κύριας κατοικίας τους, σύμφωνα με τις δυνατότητες που παρέχει το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας με συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας αλλά και με διαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες οικονομικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις εστιάζουν στην βαθιά κατανόηση των υποθέσεων και παρέχουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τους τομείς δραστηριότητας και τις υπηρεσίες της δικηγορικής μας εταιρείας.