Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Η Εταιρεία ενημερώνεται διαρκώς για τη νομοθεσία που ρυθμίζει τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων και αναλαμβάνει την υποστήριξη των πελατών της συμμετεχόντων σε δημόσιους διαγωνισμούς, τόσο στο στάδιο της προετοιμασίας και της συγκρότησης του φακέλου συμμετοχής τους, όσο και στο στάδιο της διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας αλλά και της ανάθεσης και εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας με συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας αλλά και με διαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες οικονομικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις εστιάζουν στην βαθιά κατανόηση των υποθέσεων και παρέχουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τους τομείς δραστηριότητας και τις υπηρεσίες της δικηγορικής μας εταιρείας.