Εταιρικό Δίκαιο

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εταιρικό Δίκαιο και Δίκαιο Επιχειρήσεων

To Εταιρικό Δίκαιο και το Δίκαιο Επιχειρήσεων αποτελούν δύο από τους βασικότερους τομείς εξειδίκευσης της Εταιρείας.

H Εταιρεία προσφέρει πλήρεις νομικές υπηρεσίες σε ευρύτατο φάσμα θεμάτων του Εταιρικού Δικαίου και του Δικαίου των Επιχειρήσεων, όπως ενδεικτικά στη σύσταση πάσης φύσεως εμπορικών εταιρειών (προσωπικών, κεφαλαιουχικών, αστικών εταιρειών, κοινοπραξιών κ.α.), στην καθημερινή παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των εταιρειών (σύνταξη και τήρηση πρακτικών αποφάσεων Διοικητικών Οργάνων, σύνταξη εταιρικών συμβάσεων κ.α.), στις εσωτερικές σχέσεις των εταίρων, στην προστασία των μειοψηφούντων εταίρων, στην ευθύνη των διοικούντων την εταιρεία, αλλά και στις εν γένει διαδικασίες που εξασφαλίζουν την διαφάνεια των συναλλαγών της εταιρείας με τους τρίτους, στη λύση και εκκαθάριση εταιρειών. Παρεμβαίνοντας με τον εκάστοτε προσφορότερο τρόπο, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας όσο και σε δικαστηριακό, έχει αναλάβει επιτυχώς τη διεκδίκηση και την είσπραξη μεγάλου όγκου εμπορικών και άλλων απαιτήσεων, ως και το χειρισμό ποικίλων εμπορικών αντιδικιών και αντιδικιών μεταξύ εταίρων/μετόχων.

Επίσης, η Εταιρεία αναλαμβάνει και εκτελεί πλήρεις νομικούς ελέγχους πάσης φύσεως εταιρειών («due dilligence») και παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες στα πλαίσια εξαγορών εμπορικών επιχειρήσεων αλλά και εταιρικών μετασχηματισμών (όπως συγχωνεύσεις, διασπάσεις, αποσχίσεις κλάδου, μετατροπές εταιρειών κάθε μορφής κ.α.) έχοντας αποκτήσει σημαντική και ουσιαστική γνώση και εμπειρία στο χειρισμό τους.

Πέραν των ανωτέρω εταιρικών ζητημάτων, η Εταιρεία παρέχει πλήρη νομική κάλυψη (συμβουλευτική και δικαστηριακή) και σε όλα τα επιμέρους νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργίας μίας επιχείρησης, περιλαμβανομένων ποινικών, φορολογικών και εργασιακών θεμάτων.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη σύσταση, διατήρηση και εν γένει υποστήριξη υπεράκτιων εταιρειών (offshore), εταιρειών με έδρα στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, στην Αλβανία, στη Ρωσία κ.α., έχοντας αναπτύξει στενή συνεργασία με εξειδικευμένα δικηγορικά και λογιστικά γραφεία που δραστηριοποιούνται στις χώρες αυτές.

Αξίζει, πάντως, να επισημανθεί ότι στα πλαίσια του χειρισμού των υποθέσεων μίας επιχείρησης τα στελέχη μας δίνουν προτεραιότητα στην εις βάθος γνώση και κατανόηση των εκάστοτε επιχειρηματικών δεδομένων (εμπορική πολιτική, επιχειρηματικοί στόχοι και στρατηγικοί, οικονομικά αποτελέσματα, συνεργασίες, προσωπικό κ.α.), ώστε προωθούν τη νομική επίλυση των υποθέσεων των επιχειρηματιών – πελατών όχι με αποκλειστικό γνώμονα τα αυστηρά και στενά νομικά κριτήρια, αλλά συνυπολογίζοντας πάντα και σταθμίζοντας τα εμπορικά και επιχειρηματικά τους συμφέροντα. Και αυτό, διότι η Εταιρεία μας δίνει έμφαση και πρωταρχική σημασία στην υποστήριξη των εκάστοτε επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και είναι σε θέση να συμμετέχει συμβουλευτικά στην οργάνωση των επιχειρήσεων των πελατών της, στο σχεδιασμό της αναπτυξιακής τους πολιτικής και του επιχειρηματικού τους προγραμματισμού.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας με συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας αλλά και με διαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες οικονομικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις εστιάζουν στην βαθιά κατανόηση των υποθέσεων και παρέχουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τους τομείς δραστηριότητας και τις υπηρεσίες της δικηγορικής μας εταιρείας.